Hộp rượu 

- Hộp rượu, ngoài nguyên liệu giấy, thì đối với với sản phẩm cao cấp khi và an toàn khi vận chuyển.

- Hộp được làm bằng gỗ thông; cao su; beach....

- Sản xuất chi tiết sắc nét, độ thẩm mỹ cao.

- Kiểu dáng theo yêu cầu
 

images-gt-sp
 • Hộp rượu gỗ cao cấp Minh Long - 07

  Mã sản phẩm: HG07

  0 VNĐ

 • Hộp rượu gỗ đôi cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HGĐ

  115,000 VNĐ

 • Hộp rượu gỗ 3 chai cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HR3C

  115,000 VNĐ

 • Hộp rượu gỗ đơn cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HRĐ

  75,000 VNĐ

 • sản phẩm liên quan
 • Hộp rượu gỗ 3 chai cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HR3C

  115,000 VNĐ

  SKU-22

  Hộp rượu 

  - Hộp rượu, ngoài nguyên liệu giấy, thì đối với với sản phẩm cao cấp khi và an toàn khi vận chuyển.

  - Hộp được làm bằng gỗ thông; cao su; beach....

  - Sản xuất chi tiết sắc nét, độ thẩm mỹ cao.

  - Kiểu dáng theo yêu cầu
   

 • Hộp rượu gỗ đôi cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HGĐ

  115,000 VNĐ

  SKU-22

  Hộp rượu 

  - Hộp rượu, ngoài nguyên liệu giấy, thì đối với với sản phẩm cao cấp khi và an toàn khi vận chuyển.

  - Hộp được làm bằng gỗ thông; cao su; beach....

  - Sản xuất chi tiết sắc nét, độ thẩm mỹ cao.

  - Kiểu dáng theo yêu cầu
   

 • Hộp rượu gỗ cao cấp Minh Long - 07

  Mã sản phẩm: HG07

  0 VNĐ

  SKU-22

  Hộp rượu 

  - Hộp rượu, ngoài nguyên liệu giấy, thì đối với với sản phẩm cao cấp khi và an toàn khi vận chuyển.

  - Hộp được làm bằng gỗ thông; cao su; beach....

  - Sản xuất chi tiết sắc nét, độ thẩm mỹ cao.

  - Kiểu dáng theo yêu cầu
   

 • Hộp rượu gỗ cao cấp Minh Long - 02

  Mã sản phẩm:

  0 VNĐ

  SKU-22

  Hộp rượu 

  - Hộp rượu, ngoài nguyên liệu giấy, thì đối với với sản phẩm cao cấp khi và an toàn khi vận chuyển.

  - Hộp được làm bằng gỗ thông; cao su; beach....

  - Sản xuất chi tiết sắc nét, độ thẩm mỹ cao.

  - Kiểu dáng theo yêu cầu
   

 • Hộp rượu gỗ đơn cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HRĐ

  75,000 VNĐ

  SKU-22

  Hộp rượu 

  - Hộp rượu, ngoài nguyên liệu giấy, thì đối với với sản phẩm cao cấp khi và an toàn khi vận chuyển.

  - Hộp được làm bằng gỗ thông; cao su; beach....

  - Sản xuất chi tiết sắc nét, độ thẩm mỹ cao.

  - Kiểu dáng theo yêu cầu
   

 • 1