Công ty Gỗ Minh Long Việt Nam nhận hàng gia công, số lượng vừa và lớn của tất cả các mặt hàng như sau: 
Hộp:

- Hộp rượu, hộp quà, Hộp trang sức, Hộp mỹ phẩm...
- Khay: các loại khay gỗ, đế gỗ... 
- Quà tằng bằng gỗ: Đế lịch, hộp bút, giá điện thoại, Đồ chơi gỗ...
Công ty Gỗ Minh Long sản xuất theo dây chuyền và khuôn mẫu chính xác về kỹ thuật, thẩm mỹ từng chi tiết, giao hàng đúng tiến độ.

images-gt-sp
 • Hộp giày dép (gỗ)

  Mã sản phẩm: HGD1

  160,000 VNĐ

 • Hộp gỗ muỗng nĩa cao cấp

  Mã sản phẩm: HMNCC

  0 VNĐ

 • Hộp gỗ phong cách 01

  Mã sản phẩm: HGPC01

  0 VNĐ

 • Hộp gỗ đựng sâm

  Mã sản phẩm: HGS

  1 VNĐ

 • Hộp đựng trà cao cấp Minh Long

  Mã sản phẩm: Hopgo

  185,000 VNĐ

 • Hộp mứt gỗ cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HGLG

  145,000 VNĐ

 • Hộp quà bằng gỗ cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HĐH

  0 VNĐ

 • sản phẩm liên quan
 • Hộp quà bằng gỗ cao cấp - Minh Long

  Mã sản phẩm: HĐH

  0 VNĐ

  SKU-23

  Công ty Gỗ Minh Long Việt Nam nhận hàng gia công, số lượng vừa và lớn của tất cả các mặt hàng như sau: 
  Hộp:

  - Hộp rượu, hộp quà, Hộp trang sức, Hộp mỹ phẩm...
  - Khay: các loại khay gỗ, đế gỗ... 
  - Quà tằng bằng gỗ: Đế lịch, hộp bút, giá điện thoại, Đồ chơi gỗ...
  Công ty Gỗ Minh Long sản xuất theo dây chuyền và khuôn mẫu chính xác về kỹ thuật, thẩm mỹ từng chi tiết, giao hàng đúng tiến độ.

 • Hộp giày dép (gỗ)

  Mã sản phẩm: HGD1

  160,000 VNĐ

  SKU-23

  Công ty Gỗ Minh Long Việt Nam nhận hàng gia công, số lượng vừa và lớn của tất cả các mặt hàng như sau: 
  Hộp:

  - Hộp rượu, hộp quà, Hộp trang sức, Hộp mỹ phẩm...
  - Khay: các loại khay gỗ, đế gỗ... 
  - Quà tằng bằng gỗ: Đế lịch, hộp bút, giá điện thoại, Đồ chơi gỗ...
  Công ty Gỗ Minh Long sản xuất theo dây chuyền và khuôn mẫu chính xác về kỹ thuật, thẩm mỹ từng chi tiết, giao hàng đúng tiến độ.

 • Hộp quà tặng bằng gỗ cao cấp Minh Long

  Mã sản phẩm: Hopgo

  0 VNĐ

  SKU-23

  Công ty Gỗ Minh Long Việt Nam nhận hàng gia công, số lượng vừa và lớn của tất cả các mặt hàng như sau: 
  Hộp:

  - Hộp rượu, hộp quà, Hộp trang sức, Hộp mỹ phẩm...
  - Khay: các loại khay gỗ, đế gỗ... 
  - Quà tằng bằng gỗ: Đế lịch, hộp bút, giá điện thoại, Đồ chơi gỗ...
  Công ty Gỗ Minh Long sản xuất theo dây chuyền và khuôn mẫu chính xác về kỹ thuật, thẩm mỹ từng chi tiết, giao hàng đúng tiến độ.

 • Hộp gỗ phong cách 01

  Mã sản phẩm: HGPC01

  0 VNĐ

  SKU-23

  Công ty Gỗ Minh Long Việt Nam nhận hàng gia công, số lượng vừa và lớn của tất cả các mặt hàng như sau: 
  Hộp:

  - Hộp rượu, hộp quà, Hộp trang sức, Hộp mỹ phẩm...
  - Khay: các loại khay gỗ, đế gỗ... 
  - Quà tằng bằng gỗ: Đế lịch, hộp bút, giá điện thoại, Đồ chơi gỗ...
  Công ty Gỗ Minh Long sản xuất theo dây chuyền và khuôn mẫu chính xác về kỹ thuật, thẩm mỹ từng chi tiết, giao hàng đúng tiến độ.

 • Hộp gỗ muỗng nĩa cao cấp

  Mã sản phẩm: HMNCC

  0 VNĐ

  SKU-23

  Công ty Gỗ Minh Long Việt Nam nhận hàng gia công, số lượng vừa và lớn của tất cả các mặt hàng như sau: 
  Hộp:

  - Hộp rượu, hộp quà, Hộp trang sức, Hộp mỹ phẩm...
  - Khay: các loại khay gỗ, đế gỗ... 
  - Quà tằng bằng gỗ: Đế lịch, hộp bút, giá điện thoại, Đồ chơi gỗ...
  Công ty Gỗ Minh Long sản xuất theo dây chuyền và khuôn mẫu chính xác về kỹ thuật, thẩm mỹ từng chi tiết, giao hàng đúng tiến độ.

 • 1